Re  palame   tereneng  e  fosahetseng , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 O  itse   ke   tlamehile  ho mo  kuta   manala , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 O  robetse  a  ntse  a  bala  Bona , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Ke ile ka tswela pele ka ho tereka a ntse a bua , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 O  emetse   mohala , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Re  palame   tereneng  e  fosahetseng , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Re palame tereneng e fosahetseng, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm
Edition of 5 + 2AP

 O  itse   ke   tlamehile  ho mo  kuta   manala , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

O itse ke tlamehile ho mo kuta manala, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm
Edition of 5 + 2AP

 O  robetse  a  ntse  a  bala  Bona , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

O robetse a ntse a bala Bona, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm
Edition of 5 + 2AP

 Ke ile ka tswela pele ka ho tereka a ntse a bua , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Ke ile ka tswela pele ka ho tereka a ntse a bua, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm
Edition of 5 + 2AP

 O  emetse   mohala , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

O emetse mohala, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 64 x 90 cm
Edition of 5 + 2AP