Mmele o phetseng aheileng ke kelello e phetseng aheileng , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Hukung a dutse hodima kutu ya sefate ke  apere thatohatsi yaka ya diaparo tsa sontah a, 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Ka hara mose waka o motle o pinki , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Pela setupu se setala kantle ho kitjhini , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Lapeng kantle jareteng ya batswadi baka hodima jwang , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, Size: 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP  
       
     
 Dipale tsa bonna di fetolwa , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Ke eme pela motswalle waka wa hlooho ya makgonthe , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm Edition of 5 + 2AP
       
     
 Mmele o phetseng aheileng ke kelello e phetseng aheileng , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Mmele o phetseng aheileng ke kelello e phetseng aheileng, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm
Edition of 5 + 2AP

 Hukung a dutse hodima kutu ya sefate ke  apere thatohatsi yaka ya diaparo tsa sontah a, 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Hukung a dutse hodima kutu ya sefate ke apere thatohatsi yaka ya diaparo tsa sontaha, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm
Edition of 5 + 2AP

 Ka hara mose waka o motle o pinki , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Ka hara mose waka o motle o pinki, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42 cm
Edition of 5 + 2AP

 Pela setupu se setala kantle ho kitjhini , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Pela setupu se setala kantle ho kitjhini, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm
Edition of 5 + 2AP

 Lapeng kantle jareteng ya batswadi baka hodima jwang , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, Size: 59.4 x 42 cm Edition of 5 + 2AP  
       
     

Lapeng kantle jareteng ya batswadi baka hodima jwang, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, Size: 59.4 x 42 cm
Edition of 5 + 2AP

 

 Dipale tsa bonna di fetolwa , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Dipale tsa bonna di fetolwa, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm
Edition of 5 + 2AP

 Ke eme pela motswalle waka wa hlooho ya makgonthe , 2016 Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm Edition of 5 + 2AP
       
     

Ke eme pela motswalle waka wa hlooho ya makgonthe, 2016
Inkjet print on cotton rag paper, 59.4 x 42.0 cm
Edition of 5 + 2AP